Skólar - deildir - hópar

Leikskólar, grunnskólar,framhaldsskólar, sérdeildir, hópar og félagasamtök 
geta fengið upplýsingar og tilboð um áskrift með því að senda póst á netfangið
askrift@123skoli.is  
 
Vinsamlegast tilgreinið nemendafjölda:
Grunnskólar - nemendur í 1. - 7. bekk.
 
Leikskólar - nemendur í elsta árgangi
 
 

 

Skilmálar
Kennsluefni á vefsíðunni 123skoli.is

 
 • Með því að gerast áskrifandi að vef Fróðleiks slf, 123skoli.is, samþykkir þú einnig skilmála fyrirtækisins og skuldbindur þig til árs áskriftar. Ef áskrift er ekki sagt upp endurnýjast hún sjálfkrafa.
  Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi vefinn 123skoli.is eða skilmála hans vinsamlegast sendu þá tölvupóst til Fróðleiks slf á netfangið: frodleikur@123skoli.is.

   
 • Allt efni vefsíðunnar 123skoli.is, er verndað af ákvæðum höfundarlaga nr. 73 frá 1972 sem og öðrum gildandi lögum og reglugerðum er varða eignarrétt höfunda.
  Fróðleikur slf. er eigandi alls efnis sem birt er á síðunni 123skoli.is nema annað sé sérstaklega tekið fram.
  Notkun, sem brýtur í bága við lög eða samninga, getur haft bóta- og refsiábyrgð í för með sér.
   
 • Efni vefsíðunnar, 123skoli.is, er eingöngu ætlað til notkunar fyrir kennara og nemendur þess skóla sem keypt hefur áskrift að vefnum. Ekki er heimilt að veita öðrum en þeim aðgang að síðunni.
  Heimilt er að prenta út efnið og ljósrita það til fyrirlagnar fyrir nemendur þess skóla sem áskrifandi er að vefsíðunni 123skoli.is.
   
 • Ekki er heimilt að geyma efnið útprentað né vista það á tölvutæku formi, áframsenda það, né dreifa efni sem birt er á vefsíðunni til þriðja aðila, selja það né endurvinna né nota það á annan hátt, nema með skriflegu leyfi höfunda.
  Fróðleikur slf. áskilur sér rétt til þess að fjarlægja efni af síðunni eða gera breytingar á því án nokkurs fyrirvara.
   
 • Val kennara á efni til notkunar af vefnum 123skoli.is er algjörlega á hans eigin ábyrgð. Það er einnig á ábyrgð hvers kennara að velja efni sem mætir þörfum nemenda hans. Fróðleikur slf. getur ekki ábyrgst val kennara á námsefni.
   
 • Fróðleikur slf. hvetur þá sem nýta sér efni af vefnum 123skoli.is, að lesa vandlega yfir það áður en það er lagt fyrir nemendur. 
  Þrátt fyrir að allt efni sem sett er á vefinn sé vandlega yfirfarið áður en það er birt geta slæðst inn villur. 
   
 • Notendur eru hvattir til að láta ritstjóra vefsíðurnnar 123skoli.is vita á netfangið : frodleikur@123skoli.is ef vart verður við villur.